CLT-Rakentaminen

CLT-Talon pystytys, Tuulos
Asennusvideot työmaasta:

Paloniitty Oy on ollut kehittämässä Suomessa CLT-rakentamista ja ollut mukana koerakentamisen merkeissä. Koerakentamisen tavoitteena on toteuttaa toimivia rakennuksia, kunnioittaen perinteisiä rakennustapoja. Luonnonmukaisten materiaalien käyttö on perusedellytys. Niihin voidaan yhdistää parhaita, mutta yksinkertaisia teknologisia ratkaisuja. Yrityksen perustajat ovat toimineet pitkään rakennusalan asiantuntijatehtävissä. Toiminnan taustana on pitkä kokemus kaikenikäisten rakennusten tutkimisesta. Oppia on haettua aina 1700-luvun rakennuksista ja ydinkysymys kehitystyöllä on ”miksi nykyrakennuksissa ihmiset sairastuvat.”

Puurakentamisella on pitkät perinteet suomalaisessa rakentamisessa. On myös kiistatta osoitettu, sekä suomalaisissa, että kansainvälisissä tutkimuksissa, puunkäytön terveydelliset positiiviset vaikutukset. Keskeisimpänä ovat puun kyky tasata sisäilman kosteutta, hiilidioksidia ja muita tuntemattomiakin suureita. Hirsirakentaminenhan on tunnetusti yleistynyt kaikilla rakentamisen sektoreilla. Hirsirunko on muun muassa sisäilmasyistä yleistynyt myös julkisessa rakentamisessa. CLT on nykyaikainen jalostettu hirsitalo. CLT-rakennuksessa runkona toimii CLT umpipuu. Rakenne muodostuu ristiinlaminoidusta puusta. CLT- on lyhenne sanoista Cross Laminated Timber. Kyseessä on puusta liimaamalla yhteen saatu seinän kokoinen umpipuuelementti. Rakennetta voitaisiin kutsua myös hirsielementiksi. Onhan lamellihirsi vastaavanlainen rakenne. Ero lamellihirsimökkiin tulee rakenteen painumattomuudesta, ilmatiiviydestä sekä siitä että samasta levystä voidaan tehdä myös välipohjat ja vesikatot, joita ei hirsirakentamisessa ole totuttu tekemään. CLT:n ja hirren isoin ero on siinä, että CLT:stä voi rakentaa koko runko.

Paloniitty-Huviloiden kohteet ovat hirrestä tai CLT:stä toteutettuja. Timpurista rakennusinsinööriksi ja arvostetuksi kouluttajaksi edennyt Sauli Paloniitty nostaa CLT:n yhdeksi onnistuneeksi esimerkiksi siitä, miten hänen mielestään liian mutkikkaaksi käynyttä rakentamista tulisi yksinkertaistaa – ja näin vähentää rakennusten teknisiä riskejä.”Kun rakennusteollisuus kehittää uusia tuotteita, niille pitää sitten löytää käyttöä. Osa tuotteista tulee tarpeeseen, osaa ei tarvittaisi. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä vähemmän erilaisia materiaaleja samassa talossa on, sitä pienempi on rakennusvirheiden mahdollisuus. Sama minimoinnin periaate pätee työmaalla tehtävään työhön: mitä vähemmän tehdään paikan päällä, sitä varmempia rakenteita saadaan aikaan.

Näitä periaatteita on noudatettu Paloniitty-Huviloiden rakennuksissa. Kohteissa on käynyt koeasumassa useita hometaloissa sairastuneita ihmisiä, joista yksikään ei ole saanut huviloissa oireita. Voidaankin todeta, kun ihmiset voivat hyvin, ollaan asioissa onnistuttu. Sen parempia mittareita ei ole vielä keksitty. Paloniitty-Huvilat toimivat myös suunnan näyttäjinä tulevaisuuden rakentamiselle. Ei pelkästään sisäilma-terveyden näkökulmasta, vaan kokonaisuudessaankin. Rakennusten kustannustehokkuus, arkkitehtuuri yms. kelpaavat esimerkiksi muille. Rakennuskustannukset avaimet käteen -periaatteella ovat parhaimmillaan alle 1000€/per neliö.