Asuntokaupan yhteydessä tehtävät kuntotutkimukset ovat tyypillisesti pintapuolisia tarkastuksia, joissa ei varsinaisesti mitata ilmanvaihtoa ja sen toimivuutta, rakenteiden ilmavuotoja, lämmöneristeiden kuntoa tai rakenteiden piileviä vaurioita.

Paloniitty Oy:n tekemässä kuntotutkimuksessa mitataan ilman laatu ja ilmanvaihdon riittävyys. Tutkimuksessa tehdään myös aina automaattisesti tiiveysmittaus ja lämpökuvaus. Piilevien vaurioiden osalta tutkimuksessa tehdään tai suositellaan tarvittavilta osin rakenteen tutkimista tarkemmin. Tämän tyyppisiä ovat mm. rossipohjan perusteellinen tutkimus tai vastaava.

Kuntotutkimuksen sisältö on seuraava:

 1. Lähtötiedot:
  1. Rakennusvuosi:
  2. Rakenteet:
   1. perustus
   2. alapohja
   3. ulkoseinät
   4. välipohja
   5. yläpohja
   6. märkätilat
   7. Tulisijat
   8. Hormit
   9. Käyttövesijärjestelmä
   10. Viemärijärjestelmä
   11. Lämmitysjärjestelmä
 1. Sisäilmamittaukset
  1. paine-ero
  2. suhteellinen kosteus
  3. lämpötila
  4. CO2-pitoisuus
  5. Sisäilman hiukkaspitoisuus
 2. Ilmanvaihto
  1. järjestelmä
  2. toimivuus ja puhtaus
  3. ilmamäärämittaukset pistokokein
 3. Lämpökuvaus
 4. Tiiviysmittaus ja ilmavuotojen lämpökuvaus
 5. Pintakosteuskartoitus ja syväluotainkartoitus
 6. Salaojien ja sadevesijärjestelmän tarkastus
 7. Ullakon, rossipohjan ym. tarkastus

Tarvittaessa:

 1. Rakennekosteusmittaukset
 2. Merkkiainekokeet
 3. Rakenneavaukset
 4. Rakenteiden mikrobimääritykset
 5. Rakennusmateriaalien haitta-ainekartoitus
 6. Salaojien, hormien tai sadevesiputkien kuvaus