ASIANTUNTIJAPALVELUT

Paloniitty Oy – Monipuolisia palveluita ammattitaidolla

Ydintoimintaamme on kokonaisvaltaiset rakennusten tutkimukset sekä kunnon, peruskorjaustarpeiden tai käyttöiän selvittämiset. Moniongelmaisten sisäilmaongelmien selvittäminen kuuluu toimenkuvaan.

Tyypillisimpiä tutkimusmenetelmiä ovat:

 • Rakennusten tiiviysmittaukset
 • Rakennusten lämpökuvaukset
 • Rakennusten kosteusmittaukset
 • Sisäilmatutkimukset
 • Kuntotutkimukset
 • Ilmanvaihdon toimintatarkastukset
 • Merkkiainekokeet
 • P1 Puhtaustarkastukset
 • Putkistokuvaukset

Teemme myös  talojen kuntotutkimuksia yksityisille . Asuntokaupan kuntotutkimus on meillä huomattavasti laajempi tutkimus, mitä tavanomaisesti tehdään.

 

 Lataa tästä esite rakennusteknisistä mittauspalveluistamme:

MITTAUSESITTEEMME

PALVELUIDEN OMAT SIVUT

Lämpökuvaus

Lämpökuvaus on noussut kiinteistöjen tutkimusmuotona uudeksi ja luotettavaksi menetelmäksi. Lämpökuvaus paljastaa rakennusten rakenteista mm. lämpö- ja ilmavuodot, kosteusvauriot, eristeiden kunnon, sekä monia muita ongelmia.

Sauli on kirjoittanut oppikirjan sekä RT-kortin -Rakennusten lämpökuvaus-. Vuoden 2015 aikana laaditaan uusi päivitetty oppikirja rakennusten lämpökuvauksesta. Kirja tulee myyntiin loppuvuodesta 2015. Kirjaa myy Rakennusmedia Oy.

Uusimpana tutkimuskohteena on dronelämpökuvaus josta on saatu hyviä kokemuksia.

 

Tiiviysmittauspalvelut

Palveluihimme kuuluu kaiken kokoisten rakennusten tiiviysmittaukset. Teemme valtakunnallisesti suurten kohteiden tiiviysmittauksia. Kohteitamme ovat mm. sairaalat, teollisuuskiinteistöt, logistiikkahallit, kauppakeskukset jne.

Tiiviysmittaus rakennuksen laadunvalvontamittauksena on tullut jäädäkseen yhtenä rakennuksen vaipan kunnon tutkimisen muotona lämpökuvauksen rinnalle. Rakennusten ilmanpitävyyden mittaaminen rakennusten laadunvalvontamittauksena on yleistynyt merkittävästi muutaman vuoden sisällä. Vaipparakenteiden ilmatiiviydestä on puhuttu kymmeniä vuosia, mutta vasta energiatodistuksen myötä tiiviyden todentaminen on yleistynyt. Aikaisemmin on käytetty termiä ”pullotalo”, kun on tarkoitettu tiiviiksi tehtyä taloa, jossa ei välttämättä aina ole huolehdittu ilmanvaihdosta.”Pullotalo” termi ja käsitys elää yhä vahvana ja negatiivisena ajatuksena suomalaisessa rakentamisessa. Sen taustat ovatkin tosin todelliset ajoilta jolloin ilmanvaihdosta ei huolehdittu.  

 

Kosteusmittaukset

Rakenteiden kuivumisen seuranta ja todentaminen vaatii ulkopuolisen pätevän henkilön todentamista porareikä tai näytepalamittauksella.

Paloniitty Oy on kehittänyt ja soveltanut nykytekniikan tuomia mahdollisuuksia kosteuden tallentamiseen ja seurantaan jatkuvatoimisilla loggereilla ja etäluettavilla mittalaitteilla. Näillä menetelmillä voidaan rakenteen kuivumista seurata kustannustehokkaasti.

 

Ilmanvaihdon toimintatarkastukset

Rakennusken ilmanvaihdon mittauksia ja säätöjä on tehty suomessa jo -80 luvulta alkaen. Ongelmana on ollut usein oikean mittauksen ja säätämisen onnistuminen. Rakennuksessa saattaa olla aivan liian suuri alipaine jolloin korvausilma tulee osittain rakenteiden kautta ja maaperästä, jolloin sisäilmaan kulkeutuu epäpuhtauksia.

Ilmanvaihdon toiminnan perustarkastukseen kuuluu:
-painesuhteiden mittaus (viikon seurantajakso)
-sisäilman lämpötilan, kosteuden ja hiilidioksidin mittaus (viikon seurantajakso)
-kokonaisilmamäärien mittaus
-pisokokein tehtävät huonekohtaiset ilmamäärämittaukset
-IV järjestelmän lämpökuvaus (kanavavuodot, kanavaeristepuutteet)
-IV järjestelmän puhtauden tarkastus

 

Teemme myös erilaisia rakennusalan konsultointitehtäviä kuten:

 • Rakennesuunnittelu
 • Korjaussuunnittelu
 • Valvonta
 • Puolueettomat lausunnot
 • Ilmanvaihtomittaukset